Informacje
Małopolski Przemysł Spotkań na arenie międzynarodowej

Projekt dotyczy budowania wizerunku Małopolski oraz prezentacja jej zasobów i wartości, dzięki którym Region jest ważnym punktem na mapie międzynarodowego przemysłu spotkań. Zaplanowane działania odpowiadają na zidentyfikowane bariery i problemy. Podstawowa grupa odbiorców ostatecznych to przedstawiciele firm, świata nauki i polityki oraz dodatkowo osoby które odwiedzą Małopolskę w celach związanych z wykonywaną pracą bądź funkcją publiczną. Cele są spójne z celami RPO WM 2014-2020, działanie 3.3.1 oraz wpisują się bezpośrednio w jego założenia.  Planowany  zakres  działań wpisuje się w podejście ujęte w polityce inwestycyjnej regionu dotyczącej promocji  gospodarczej,  przygotowanej  przez  Województwo  Małopolskie  w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, a stanowiącej Podstawę dla wsparcia w obszarze promocji gospodarczej.

W ramach projektu zaplanowano 10 wyjazdów o charakterze biznesowym oraz możliwość promocji firm z sektora MŚP zainteresowanych umiędzynarodowieniem swojej działalności, który posiada siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa Małopolskiego co znajduje potwierdzenie w KRS lub CEDG (wynikające ze strategii umiędzynarodowienia działalności). W celu przekazania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.

EMEC, Sevilla, Hiszpania
Termin wyjazdu: 09-11.02.2020
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług)

CONVENE, Wilno, Litwa
Termin wyjazdu: 12-13.02.2020
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług)

M&I, Dublin, Irlandia
Termin wyjazdu: 26-29.04.2020
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług)

IMEX, Frankfurt, Niemcy
Termin wyjazdu: 12-14.05.2020
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług)

The Meetings Space, Kopenhaga, Dania
Termin wyjazdu: 23-25.09.2021
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług)

M&I Europe Winter 2021 – Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Termin wyjazdu: 5-9.12.2021
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług) 

The Nordic Mice Summit 2022 – Kopenhaga, Dania 
Termin wyjazdu: 9-11.09.2022 
W ramach projektu zapewnia się: promocję na spotkaniach w ramach wydarzenia (logotyp w prezentacji, rekomendacja usług) 


Deadline zgłoszeń: 8 czerwca 2022
Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy 


Raport z badań realizowanych w ramach projektu MRPO: pobierz dokumentOkres realizacji: czerwiec 2019 r. – czerwiec 2022 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 535 276,88 zł.

Dotychczasowe spotkania
Więcej wydarzeń   >
Grupa na Facebooku