Informacje
Współpraca w ramach inicjatywy POWER of 4 dotyczy wspólnych działań promocyjnych, wymiany doświadczeń między obiektami oraz stworzenia wspólnej bazy klientów. Istotą porozumienia jest system rotacji wydarzeń wśród partnerów. Wiele wydarzeń w Polsce odbywa się cyklicznie, jednak za każdym razem organizatorzy zakładają realizację imprezy w innej lokalizacji. Dzień KARCIE WYDARZENIA możliwe jest zebranie danych na temat eventu, przekazanie go do wspólnej bazy, a następnie po zakończeniu imprezy w danym obiekcie, przekazanie rekomendacji dla innego obiektu, który mógłby przyjąć konferencję lub kongres w kolejny cyklu realizacyjnym.

To pierwsze tego typu porozumienie w Polsce. Dzięki współpracy pomiędzy obiektami podobnej wielkości, możliwe jest rotacyjne przekazywanie klientów i stała współpraca z kontrahentami. Pozyskanie wydarzenia przez jeden z obiektów partnerskich, wiąże się z potencjalną realizacją wydarzenia w kolejnych latach w innym obiekcie. Jest to współpraca długofalowa i wybiegająca w przyszłość na wiele lat do przodu.

W planach stworzenie jest spójnego i wspólnego planu promocji obiektów, wspólne wyjazdy na targi branżowe, podejmowanie wspólnych działań komunikacyjnych i marketingowych, także nawiązanie współpracy z firmami PCO, które będą mogły podpisywać wieloletnie umowy o współpracę z organizatorami, zapewniając rotację wydarzenia w miastach partnerskich.